pixelg
wyniki za I półrocze 2019 - 2019-09-18 - ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA (OTMUCHOW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki za I półrocze 2019 - komunikat spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA (OTMUCHOW) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2019

Data sporządzenia: 2019-09-18
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Otmuchów za I półrocze 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku zakończeniem w dniu 18 września 2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu Spółki za I półrocze 2019 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku]:
- przychody netto ze sprzedaży: 109,1 mln zł w I półroczu 2019 roku [ 103,4 mln zł w I półroczu 2018 roku],
- EBITDA: 4,5 mln zł w I półroczu 2019 roku [3,1 mln zł w I półroczu 2018 roku], - znormalizowana EBITDA: 3,6 mln zł w I półroczu 2019 roku [6,2 mln zł w I półroczu 2018 roku],
- strata z działalności operacyjnej: (-) 2,7 mln zł w I półroczu 2019 roku [ (-) 3,0 mln zł w I półroczu 2018 roku], - znormalizowana strata z działalności operacyjnej: (-) 3,6 mln zł w I półroczu 2019 roku [znormalizowany zysk z działalności operacyjnej: 0,001 mln zł w I półroczu 2018 roku], - strata netto: (-) 3,3 mln zł w I półroczu 2019 roku [(-) 3,9 mln zł w I półroczu 2018 roku],
- znormalizowana strata netto: (-) 4,3 mln zł w I półroczu 2019 roku [ (-) 0,3 mln zł w I półroczu 2018 roku].
Na wskazane powyżej wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miały czynniki obniżające poziom marży brutto ze sprzedaży obejmujące w szczególności i) niekorzystaną strukturę sprzedaży, względem pierwszego półrocza 2018 roku, z przewagą produktów o niższej rentowności, ii) wyższe koszty wynagrodzeń oraz iii) wyższe koszty mediów. Dodatkowo wpływ na wynik miały wyższe koszty w obszarze usług marketingowych [związane z rozwojem sprzedaży produktów pod markami Grupy] oraz transportowych.
Jednocześnie Emitent informuje, iż czynności rewizji finansowej związane z procesem przeglądu skróconych sprawozdań za I półrocze 2019 roku pozostają w toku i tym samym prezentowane wielkości mają charakter wstępny oraz mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres zostaną przekazane w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 rok, który zostanie opublikowany w dniu 20 września 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-18Bogusław SzladewskiPrezes ZarząduBogusław Szladewski
2019-09-18Jarosław KredoszyńskiWiceprezes ZarząduJarosław Kredoszyński


Nazwa jednostki:ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ZPC OTMUCHÓW S.A.
Adres:Nyska 21, 48-385 Otmuchów
Telefon:(77)401 72 00
Fax:(77)435 64 14
Email:gpw@zpcotmuchow.com.pl
www:www.grupaotmuchow.pl
NIP:7530012546
REGON:531258977

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA
OTMUCHOW
2020-06-01 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-05-29 WZ - projekty uchwał
2020-05-29 WZ - zwołanie walnego
2020-05-28 odwołanie członka zarządu
2020-05-27 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-05-25 zawarcie z NCBR umowy dot. dofinansowania
2020-05-22 SA-QSr1
2020-05-15 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy