pixelg
wyniki za I półrocze 2019 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wyniki za I półrocze 2019

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2019

Data sporządzenia: 2019-09-18
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Otmuchów za I półrocze 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku zakończeniem w dniu 18 września 2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu Spółki za I półrocze 2019 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku]:
- przychody netto ze sprzedaży: 109,1 mln zł w I półroczu 2019 roku [ 103,4 mln zł w I półroczu 2018 roku],
- EBITDA: 4,5 mln zł w I półroczu 2019 roku [3,1 mln zł w I półroczu 2018 roku], - znormalizowana EBITDA: 3,6 mln zł w I półroczu 2019 roku [6,2 mln zł w I półroczu 2018 roku],
- strata z działalności operacyjnej: (-) 2,7 mln zł w I półroczu 2019 roku [ (-) 3,0 mln zł w I półroczu 2018 roku], - znormalizowana strata z działalności operacyjnej: (-) 3,6 mln zł w I półroczu 2019 roku [znormalizowany zysk z działalności operacyjnej: 0,001 mln zł w I półroczu 2018 roku], - strata netto: (-) 3,3 mln zł w I półroczu 2019 roku [(-) 3,9 mln zł w I półroczu 2018 roku],
- znormalizowana strata netto: (-) 4,3 mln zł w I półroczu 2019 roku [ (-) 0,3 mln zł w I półroczu 2018 roku].
Na wskazane powyżej wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miały czynniki obniżające poziom marży brutto ze sprzedaży obejmujące w szczególności i) niekorzystaną strukturę sprzedaży, względem pierwszego półrocza 2018 roku, z przewagą produktów o niższej rentowności, ii) wyższe koszty wynagrodzeń oraz iii) wyższe koszty mediów. Dodatkowo wpływ na wynik miały wyższe koszty w obszarze usług marketingowych [związane z rozwojem sprzedaży produktów pod markami Grupy] oraz transportowych.
Jednocześnie Emitent informuje, iż czynności rewizji finansowej związane z procesem przeglądu skróconych sprawozdań za I półrocze 2019 roku pozostają w toku i tym samym prezentowane wielkości mają charakter wstępny oraz mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres zostaną przekazane w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 rok, który zostanie opublikowany w dniu 20 września 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-18Bogusław SzladewskiPrezes ZarząduBogusław Szladewski
2019-09-18Jarosław KredoszyńskiWiceprezes ZarząduJarosław Kredoszyński


Nazwa jednostki:ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ZPC OTMUCHÓW S.A.
Adres:Nyska 21, 48-385 Otmuchów
Telefon:(77)401 72 00
Fax:(77)435 64 14
Email:gpw@zpcotmuchow.com.pl
www:www.grupaotmuchow.pl
NIP:7530012546
REGON:531258977

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA
OTMUCHOW
2019-11-08 SA - QSr3
2019-11-06 wyniki Q3.2019
2019-10-14 zmiany w zarządzie i RN
2019-09-20 SA - PSr
2019-09-18 wyniki za I półrocze 2019
2019-08-30 zawieszenie działań w zakresie realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości
2019-06-27 skarga kasacyjna na wyrok sądu dot. roszczeń o zakup przez PWC Odra SA
2019-06-26 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR