Raport okresowy za II kwartał 2017 r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2017 R.

2017-08-11 22:19:21

Nazwa jednostkiPARCELTEC
Nazwa skrócona jednostkiPTE
Numer w roku:20/2017
Rok bieżący:2017
Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
PTE S.A.IIQ2017.pdf (284 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
RAFAŁ MARKIEWICZ PREZES ZARZĄDU

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Parcel Technik SA

PARCELTEC
2018-07-13 incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
2018-07-13 zakończenie emisji akcji serii D i podsumowanie subskrypcji
2018-06-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-06-26 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2018-06-20 objęcie akcji przez osobę powiązaną
2018-06-06 WZ - zmiany w porządku obrad
2018-06-06 WZ - zmiany w porządku obrad
2018-06-04 sprzedaż akcji przez Midven SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d