pixelg
podpisanie aneksu nr 1 do polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

podpisanie aneksu nr 1 do polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2019

Data sporządzenia: 2019-07-15
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PATENTUS S.A. ( Spółka , Emitent Ubezpieczający ) informuje, że w dniu 15.07.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z dnia 24.07.2018 roku ( Aneks , Umowa , Polisa ) zawartej pomiędzy Emitentem a Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Korporacją , Zakład Ubezpieczeń ). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Polisa trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Polisie Obrotowej w następującym zakresie:
Elektroniczna forma dokumentacji:
1.Ubezpieczający jest zobowiązany do przesyłania do Korporacji wniosków wyłącznie w formie elektronicznej przez system Korporacji Ekstranet z wykorzystaniem wzoru obowiązującego formularza,
2.Korporacja ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowo oryginału formularza podpisanego przez Ubezpieczającego zgodnie z reprezentacją, który został przesłany uprzednio do Korporacji w formie elektronicznej.
Bonifikata za bezszkodowość:
1.Korporacja gwarantuje Ubezpieczającemu za bezszkodowy okres rozliczeniowy bonifikatę w wysokości 10% od zapłaconej za ten okres składki,
2.O zaliczeniu szkody do danego okresu rozliczeniowego decyduje data wystawienia faktury, za którą Ubezpieczający nie otrzymał płatności,
3.Wypłata bonifikaty następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego złożony wraz z oświadczeniem, iż wszystkie należności z tytułu obrotu zgłoszonego do ubezpieczenia za dany okres rozliczeniowy zostały zapłacone,
4.Wniosek, o którym mowa w pkt. 3) powinien być złożony nie później niż w terminie 1 roku od dnia zakończenia danego kresu rozliczeniowego,
5.Bonifikata nie przysługuje za ostatni okres rozliczeniowy, w przypadku braku kontynuacji Umowy ubezpieczenia.
Skargi i reklamacje
-Reklamacja usług świadczonych przez Korporację może być złożona:
1. W formie pisemnej,
2.Ustnie,
3.W formie elektronicznej.

Pozostałe warunki Polisy przedstawione w raporcie bieżącym 15/2018 z dnia 01.08.2018 roku pozostają bez zmian.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-15JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PATENTUS S.A.
Adres:Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna
Telefon:(32) 210 00 78
Fax:(32) 210 12 14
Email:biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl
www:www.patentus.pl
NIP:638-14-35-033
REGON:273585931

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR