pixelg
zmiany w zarządzie - 2020-02-27 - POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA (PBKM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiany w zarządzie - komunikat spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA (PBKM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2020

Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Informacja nt. zmian w Zarządzie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. [ Emitent, Spółka ] informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 1 marca 2020 roku Pana Tomasza Ołdaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu, na wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 19 maja 2016 roku.
Jednocześnie, również w dniu 27 lutego 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powierzeniu z tym samym dniem Panu Tomaszowi Baranowi, Członkowi Zarządu Spółki funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Mając powyższe na uwadze skład Zarządu Spółki prezentuje się następująco:
- Jakub Baran Prezes Zarządu;
- Tomasz Baran Wiceprezes Zarządu [od 1 marca 2020 roku].
- Marcin Radziszewski Członek Zarządu;
- Tomasz Ołdak Członek Zarządu [od 1 marca 2020 roku].

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowego Członka Zarządu.
Tomasz Ołdak w 2007 roku rozpoczął pracę na stanowisku Kierownika Laboratorium w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. ("Spółka ). Od 2010 roku pełnił w Spółce funkcje - Dyrektora ds. Technologii, od 2013 Dyrektora Laboratoriów Grupy Kapitałowej PBKM S.A., a w 2017 roku został Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju. Jest także, współzałożycielem i członkiem Zarządu w spółce zależnej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. - FamiCordTx S.A. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w Instytucie Higieny i Epidemiologii oraz Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie najpierw jako pracownik techniczny, a następnie asystent naukowy i adiunkt, zajmując się pracą naukową, współtworzył jeden z pierwszych w Polsce publicznych banków krwi pępowinowej, a także był członkiem Zespołu ds. Transplantacji Szpiku w Centrum Onkologii.
W 2004 roku był stypendystą Stem Cell Excellence Centre na Uniwersytecie w Cardiff (Wielka Brytania).
Tomasz Ołdak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra biologii. W 2001 roku, broniąc pracę doktorską na temat bankowania krwi pępowinowej do celów klinicznych uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem powołana osoba zarządzająca nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, a ponadto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-27Jakub BaranPrezes ZarząduJakub Baran

2020-02-27Dobrosława Waleczek GaudnikProkurentDobrosława Waleczek Gaudnik
Nazwa jednostki:POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Adres:AL. JANA PAWŁA II 29, 00-867 WARSZAWA
Telefon:+48 (22) 4364050
Fax:+48 (22) 4364050
NIP:5252239973
REGON:017452559

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polski Bank Komórek Macierzystych SA
PBKM
2020-04-01 SA - R
2020-04-01 SA - RS
2020-03-19 nabycie akcji w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych w Turcji
2020-03-17 kupno akcji przez Active Overship Fund
2020-02-27 zmiany w zarządzie
2020-02-19 stanowisko zarządu dot. wezwania na akcję
2020-02-03 ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
2020-01-30 akcje w posiadaniu Jakuba Barana

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy