pixelg
przydział obligacji serii C1 - 2020-02-27 - PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA (PCCEXOL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przydział obligacji serii C1 - komunikat spółki PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA (PCCEXOL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2020

Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Przydział obligacji serii C1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii C1 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 24 lipca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C1, opublikowanych w dniu 3 lutego 2020 r., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii C1. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 200 000 obligacji serii C1 po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 974 zapisów na 482 743 obligacji serii C1. Inwestorom przydzielono łącznie 200 000 obligacji serii C1. Średnia stopa alokacji w wyniosła 41,43%. Średnia stopa redukcji wyniosła 58,57%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-27Mirosław SiwirskiPrezes Zarządu
2020-02-27Rafał ZdonWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PCC EXOL S.A.
Adres:Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:71 794 21 27
Fax:71 794 39 11
Email:ir.exol@pcc.eu
www:www.pcc-exol.eu
NIP:9880267207
REGON:020716361

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PCC Exol SA
PCCEXOL
2020-03-26 SA - RS
2020-03-26 SA - R
2020-03-26 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-03-17 wprowadzenie do obrotu obligacji serii C1
2020-03-17 rejestracja obligacji serii C1 w KDPW
2020-03-12 dopuszczenie do obrotu obligacji serii C1
2020-02-27 zakończenie subskrypcji obligacji serii C1
2020-02-27 przydział obligacji serii C1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy