pixelg
emisja obligacji serii GA z VII Programu Emisji Obligacji - 2019-10-01 - PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PCCROKITA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

emisja obligacji serii GA z VII Programu Emisji Obligacji - komunikat spółki PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PCCROKITA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019

Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Emisja obligacji serii GA z VII Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita SA ( Spółka , Emitent ) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego VII Programu Emisji Obligacji ( Prospekt ), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 6 czerwca 2019 r., opublikowanego 11 czerwca 2019 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 19 kwietnia 2019 r. nr 398/IX/19 w sprawie VII Programu Emisji Obligacji ( Program ), podjął 1 października 2019 r. uchwałę nr 495/IX/19 w sprawie emisji obligacji serii GA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii GA ( Obligacje serii GA ).

W ramach Programu Spółka wyemituje 150.000 Obligacji serii GA o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii GA wyniesie 15.000.000,00 zł. Obligacje serii GA oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii GA w terminie 7 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii GA będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii GA, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii GA.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii GA, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii GA, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii GA nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii GA do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Wiesław Klimkowski
Prezes Zarządu
2019-10-01Rafał ZdonWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PCC ROKITA S.A.
Adres:Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 794 2000
Fax:+48 71 794 39 11
Email:ir.rokita@pcc.eu
www:www.pcc.rokita.pl
NIP:917-00-000-15
REGON:930613932

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PCC Rokita SA
PCCROKITA
2020-04-03 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 03.04.2020 r.
2020-04-03 Uchwały NWZ z dnia 3 kwietnia 2020 r.
2020-04-03 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
2020-03-19 SA - RS
2020-03-19 SA - R
2020-03-19 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-03-12 aneks do umowy na zakup energii elektrycznej
2020-03-10 powołanie zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy