pixelg
pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji - 2019-12-17 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PEKAO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji - komunikat spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PEKAO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2019

Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ( Bank ) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2019 roku Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ( BFG ) zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji ( MREL , ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

BFG określił dla Banku na poziomie skonsolidowanym wysokość MREL odpowiadającą 14,325% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem ( TLOF ), co stanowi 21,533% kwoty ekspozycji na ryzyko ( TRE ). MREL określony dla Banku na podstawie danych jednostkowych na ten sam dzień wynosi 13,738% TLOF, co odpowiada 21,535% TRE. Powyższe poziomy powinny zostać osiągnięte przez Bank na dzień 31 grudnia 2022 roku.
BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym. Na poziomie skonsolidowanym, odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić: 9,313%, 10,984% i 12,655%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić: 13,999%, 16,510% i 19,022%.

Na poziomie jednostkowym, odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 roku wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić 8,938%, 10,538% oraz 12,138%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić 14,011%, 16,519% oraz 19,027%.
MREL został wyznaczony na podstawie skonsolidowanych i jednostkowych danych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
W nawiązaniu do powyższego pisma BFG dodatkowo informuje, że na dzień 30 września 2019 roku Bank spełnia minimalny poziom wymogów ustalonych przez BFG na dzień 31 grudnia 2019 roku, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacja poufna
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-17
Tomasz Kubiak
Wiceprezes Zarządu Banku
2019-12-17
Paweł Rzeźniczak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy


Nazwa jednostki:BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK PEKAO SA
Adres:GRZYBOWSKA 53/57, 00-950 WARSZAWA
Telefon:656 00 00
Fax:656 00 04
Email:bri@pekao.com.pl
NIP:526-000-68-41
REGON:000010205

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bank Pekao SA
PEKAO
2020-08-08 kupno akcji fantomowych przez osoby powiązane
2020-08-06 transakcje na akcjach fantomowych przez osoby powiązane
2020-08-05 SA - PSr
2020-06-16 powołanie wiceprezesa zarządu
2020-06-16 informacje niefinansowe
2020-06-05 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2020-06-01 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2020-05-29 wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na wyniki grupy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy