pixelg
pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2019

Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ( Bank ) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2019 roku Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ( BFG ) zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji ( MREL , ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

BFG określił dla Banku na poziomie skonsolidowanym wysokość MREL odpowiadającą 14,325% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem ( TLOF ), co stanowi 21,533% kwoty ekspozycji na ryzyko ( TRE ). MREL określony dla Banku na podstawie danych jednostkowych na ten sam dzień wynosi 13,738% TLOF, co odpowiada 21,535% TRE. Powyższe poziomy powinny zostać osiągnięte przez Bank na dzień 31 grudnia 2022 roku.
BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym. Na poziomie skonsolidowanym, odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić: 9,313%, 10,984% i 12,655%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić: 13,999%, 16,510% i 19,022%.

Na poziomie jednostkowym, odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 roku wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić 8,938%, 10,538% oraz 12,138%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić 14,011%, 16,519% oraz 19,027%.
MREL został wyznaczony na podstawie skonsolidowanych i jednostkowych danych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
W nawiązaniu do powyższego pisma BFG dodatkowo informuje, że na dzień 30 września 2019 roku Bank spełnia minimalny poziom wymogów ustalonych przez BFG na dzień 31 grudnia 2019 roku, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacja poufna
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-17
Tomasz Kubiak
Wiceprezes Zarządu Banku
2019-12-17
Paweł Rzeźniczak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy


Nazwa jednostki:BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK PEKAO SA
Adres:GRZYBOWSKA 53/57, 00-950 WARSZAWA
Telefon:656 00 00
Fax:656 00 04
Email:bri@pekao.com.pl
NIP:526-000-68-41
REGON:000010205

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR