pixelg
utrzymanie ocen ratingowych oraz stabilnej perspektywy wiarygodności finansowej przez agencję ratingową Fitch Ratings - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

utrzymanie ocen ratingowych oraz stabilnej perspektywy wiarygodności finansowej przez agencję ratingową Fitch Ratings

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr27/2019

Data sporządzenia: 2019-10-07
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Utrzymanie ocen ratingowych oraz stabilnej perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 7 października 2019 r. agencja ratingowa Fitch Ratings ("Fitch") poinformowała Bank o utrzymaniu wszystkich ocen ratingowych na niezmienionym poziomie, w tym długoterminowej oceny Issuer Default Rating (IDR) na poziomie BBB+ , Viability rating (VR) na poziomie bbb+ oraz stabilnej perspektywy dla długoterminowej oceny IDR dla Banku.

Oceny ratingowe Banku przedstawiają się następująco:
Długoterminowa ocena IDR: "BBB+"; Perspektywa: "Stabilna";
Krótkoterminowa ocena IDR: "F2";
Viability rating: "bbb+";
Ocena wsparcia: "5";
Minimalna ocena wsparcia: "No Floor".

Ponadto agencja przyznała dwa dodatkowe ratingi, odzwierciedlające zdolność kredytową Banku w relacji do wszystkich ocenianych podmiotów w Polsce, które przedstawiają się następująco:
Krajowa długoterminowa ocena: AA(pol) ; Perspektywa: "Stabilna";
Krajowa krótkoterminowa ocena: F1+(pol) .

W opinii Fitch oceny IDR Banku są wspierane przez wewnętrzną siłę Banku, co znajduje odzwierciedlenie w jego ocenie VR. Stabilna perspektywa dla Banku odzwierciedla oczekiwanie dotyczące niewielkich zmian w jego wewnętrznej zdolności kredytowej w najbliższym czasie.

Ocena VR Banku odzwierciedla jego wysoką kapitalizację i płynność, solidną rentowność, a także dobrą jakość aktywów opartą na konserwatywnym apetycie na ryzyko. Ocena odzwierciedla również jego stabilny i dobrze zdywersyfikowany model biznesowy z solidną pozycją rynkową w bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Fitch podkreśla iż, od momentu zmian właścicielskich w 2017 r. apetyt Banku na wzrost zwiększył się. Bank inwestuje również w technologię oraz optymalizuje wydajność operacyjną i efektywność kosztową poprzez dalszą centralizację funkcji wsparcia (back office) i uproszczenie procesów, które pozwalają na optymalizację zatrudnienia i poprawę jakości obsługi klienta. Te inicjatywy powinny wzmocnić pozycję rynkową Banku, z ograniczonym wpływem na ugruntowany i odporny model biznesowy. Fitch przewiduje również, iż Bank utrzyma konserwatywne standardy kredytowe zgodne z modelem biznesowym Banku i poziomem ryzyka kraju. Jakość aktywów jest solidna i odzwierciedla umiarkowane ryzyko biznesowe, dobrze zdywersyfikowane ryzyko kredytowe (branż i klientów), odpowiednie pokrycie kredytów niepracujących i ostrożne standardy zabezpieczeń.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR - informacja poufna

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-07
Tomasz Kubiak
Wiceprezes Zarządu Banku
2019-10-07
Paweł Rzeźniczak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy


Nazwa jednostki:BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK PEKAO SA
Adres:GRZYBOWSKA 53/57, 00-950 WARSZAWA
Telefon:656 00 00
Fax:656 00 04
Email:bri@pekao.com.pl
NIP:526-000-68-41
REGON: 000010205

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR