pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-12 - PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA (PEMANAGER)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA (PEMANAGER) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-12
PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
+48 22 540 73 80+48 22 540 73 81
(telefon)(fax)
office@pemanagers.euwww.privateequitymanagers.pl
(e-mail)(www)
5252493938142695638
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody z tytułu zarządzania32 53439 4867 5519 283
Zysk z działalności operacyjnej6 45811 2171 4992 637
Zysk przed opodatkowaniem4 7739 8101 1082 306
Zysk netto3 5356 4088201 507
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(774)11 411(180)2 683
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-(1 247)-(293)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej3 248(980)754(230)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów2 4749 1845742 159
Liczba akcji (w szt.)3 423 7693 423 7693 423 7693 423 769
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)3 419 0813 419 7993 419 0813 419 799
Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,031,870,240,44
Stan na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa trwałe93 22189 79321 31420 882
Aktywa obrotowe29 69523 1816 7895 391
Zobowiązania długoterminowe48 58648 93411 10911 380
Zobowiązania krótkoterminowe29 42222 9166 7275 329
Kapitał własny44 90841 12410 2689 564
Kapitał podstawowy3 4243 424783796
Liczba akcji (w szt.)3 423 7693 423 7693 423 7693 423 769
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,1212,013,002,79
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport kwartalny GKPEM_3Q 2019.pdfGrupa Kapitałowa Private Equity Managers S.A. Rozszerzony raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2019-11-12Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu
2019-11-12Krzysztof KonopińskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:+48 22 540 73 80
Fax:+48 22 540 73 81
Email:office@pemanagers.eu
www:www.privateequitymanagers.pl
NIP:5252493938
REGON:142695638

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Private Equity Managers SA
PEMANAGER
2020-01-29 terminarz raportów
2019-11-12 SA-QSr3
2019-09-30 sprzedaż akcji własnych
2019-09-30 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu i członka zarządu
2019-09-10 określenie celu nabycia akcji własnych
2019-09-05 SA - PSr
2019-08-21 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-07-31 ustanowienie zastawu na akcjach przez podmiot powiązany

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy