pixelg
informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2016

Data sporządzenia: 2016-07-06
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Polenergia S.A. ( Spółka ) niniejszym informuje, że w związku z tym, że w dniu 15 lipca 2016 roku wchodzi w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ( Ustawa ), Spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co, do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia. Z uwagi na zapisy Ustawy dotyczące minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań wspomniane projekty nie mogą być dalej kontynuowane. Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży projektu farmy wiatrowej (ostatnia rata która miała zostać uregulowana wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej). Łączna kwota wspomnianych odpisów to ok. 55 mln złotych. Odpisy mają charakter niegotówkowy. Zostaną one ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik skorygowanej EBITDA .
Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zostaną one uwzględnione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2016 roku, którego publikacja nastąpi 10 sierpnia 2016 roku.
Z uwagi na konieczność dokonania powyższych odpisów, a także na utrzymujący się stan niepewności regulacyjnej, Spółka niniejszym odwołuje prognozę wyników na rok 2016 podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2016. Spółka nie planuje także publikować prognozy wyników na kolejna lata. Spółka na bieżąco analizuje zmieniające się dynamicznie otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane i wpływ wspomnianych regulacji na działanie Spółki i jej wyniki finansowe. W chwili obecnej, z uwagi na brak rozporządzeń wykonawczych, nie jest możliwe, dokonanie kompleksowej oceny wpływu nowych regulacji na Spółkę i konieczności dokonania ewentualnych dalszych odpisów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-06Jacek GłowackiWiceprezes Zarządu
2016-07-06Bartłomiej DujczyńskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:POLENERGIA SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLENERGIA
Adres:Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
Telefon:022 8407570
Fax:022 6518901
Email:info@pepsa.com.pl
www:pepsa.com.pl
NIP:5261888932
REGON:012693488

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR