pixelg
delegowanie przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

delegowanie przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2019

Data sporządzenia: 2019-09-10
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 września 2019 r. podjęła uchwałę o delegowaniu pana Zbigniewa Prokopowicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki. Pan Zbigniew Prokopowicz został delegowany do Zarządu na czas od dnia 11 września 2019 r. do chwili powołania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa Zarządu Spółki, ale nie dłużej niż do dnia 11 grudnia 2019 r.
Pan Zbigniew Prokopowicz jest absolwentem Uniwersytetu Paris Dauphine oraz MBA na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Studiował również na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy Opoczno SA. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej DGS SA i prezesa zarządu tej spółki. Zarządzał przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, papierniczego, opakowań oraz energetycznego. Przed dołączeniem do Polenergii SA był Prezesem Mondi Packaging (Anglo American Plc) w Polsce i Wielkiej Brytanii.
Pan Zbigniew Prokopowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej, spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Zbigniew Prokopowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-10NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-10KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT


Nazwa jednostki:PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PFLEIDERER GROUP SA
Adres:Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 747 10 00
Fax:+48 71 747 11 41
Email:office@pfleiderer.pl
www:www.pfleiderer.pl
NIP:719-10-00-479
REGON:450093817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d