pixelg
informacje dot. postępowania przeciwko Pfleiderer Baruth GmbH - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

informacje dot. postępowania przeciwko Pfleiderer Baruth GmbH

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2019

Data sporządzenia: 2019-08-09
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Informacje dotyczące postępowania przeciwko Pfleiderer Baruth GmbH, podmiotu zależnego Pfleiderer Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) niniejszym informuje o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Düsseldorfie w Niemczech ( Sąd Rejonowy ) postanowienia w postępowaniu sądowym pomiędzy W. Classen GmbH & Co. KG ( Classen ), jako powodem, a Pfleiderer Baruth GmbH ( Pfleiderer Baruth ), jako pozwanym, w którym Classen dochodzi od Pfleiderer Baruth odszkodowania w kwocie 55.438.486.00 EUR (plus odsetki) z tytułu zmowy cenowej dotyczącej produktów drewnopochodnych, w tym powlekanych i niepowlekanych płyt wiórowych a także płyt MDF i HDF, które były sprzedawane przez Pfleiderer Baruth na rzecz Classen i jej podmiotów zależnych, które to postępowanie zostało wszczęte przez Classen w dniu 20 grudnia 2012 r.
W dniu 9 sierpnia 2019 r., Sąd Rejonowy wydał wyrok, zgodnie z którym ustalił, że Pfleiderer Baruth ponosi odpowiedzialność wobec Classen co do istoty roszczenia. Na podstawie generalnego ekonomicznego doświadczenia Sąd Rejonowy przyjął, że działania przypisywane Pfleiderer Baruth mogły przyczynić się do powstania szkody po stronie Classen. Sąd Rejonowy nie dokonał jeszcze ustaleń w przedmiocie kwoty odszkodowania i ustali kwotę (lub jej brak) odszkodowania należną od Pfleiderer Baruth wobec Classen w oddzielnym postępowaniu w tym zakresie. Spółka przekaże do publicznej wiadomości dalsze informacje niezwłocznie po ustaleniu przez Sąd Rejonowy kwoty odszkodowania, którą będzie musiał zapłacić Pfleiderer Baruth. Pfleiderer Baruth nie zgadza się z wyrokiem Sądu Rejonowego i analizuje uzasadnienie przedstawione w wyroku. Po zakończeniu powyższej analizy Pfleiderer Baruth podejmie decyzję o ewentualnym zaskarżeniu wyroku.
Spółka nie utworzyła rezerwy na ewentualne odszkodowanie związane ze sprawą Classena.

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-09NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-09KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT


Nazwa jednostki:PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PFLEIDERER GROUP SA
Adres:Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 747 10 00
Fax:+48 71 747 11 41
Email:office@pfleiderer.pl
www:www.pfleiderer.pl
NIP:719-10-00-479
REGON:450093817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d