pixelg
przymusowy wykup akcji i zawieszenie obrotu akcjami - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

przymusowy wykup akcji i zawieszenie obrotu akcjami

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr38/2019
Data sporządzenia:2019-09-16
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu w dniu 16 września 2019 r. informacji o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu ( Przymusowy Wykup ) przez Volantis Bidco B.V. siedzibą w Amsterdamie (Prins Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, Holandia), wpisanej do rejestru handlowego w Holandii pod numerem 7504755 ( Volantis ), będącego wraz ze spółką Atlantik S.A., z siedzibą w Luksemburgu (6 rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), wpisanej do rejestru handlowego w Luksemburgu pod numerem B170670 ("Atlantik"), stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. l pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie"). Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 5.048.615 akcji Spółki, które stanowią 7,80% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 5.048.615 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,80% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Cena wykupu wynosi 26,60 zł za jedną akcję Spółki. Przymusowy Wykup rozpocznie się 16 września 2019 r., natomiast rozliczenie Przymusowego Wykupu nastąpi w dniu 19 września 2019 r. Informacja o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).
Załączniki
PlikOpis
Squeeze-out Notification - Nabycie akcji spółki w drodze przymusowego wykupu.pdfInformacja o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-16NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-16KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT


Nazwa jednostki:PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PFLEIDERER GROUP SA
Adres:Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 747 10 00
Fax:+48 71 747 11 41
Email:office@pfleiderer.pl
www:www.pfleiderer.pl
NIP:719-10-00-479
REGON:450093817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d