pixelg
przymusowy wykup akcji i zawieszenie obrotu akcjami - 2019-09-16 - PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PFLEIDER)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przymusowy wykup akcji i zawieszenie obrotu akcjami - komunikat spółki PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PFLEIDER) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr38/2019
Data sporządzenia:2019-09-16
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu w dniu 16 września 2019 r. informacji o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu ( Przymusowy Wykup ) przez Volantis Bidco B.V. siedzibą w Amsterdamie (Prins Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, Holandia), wpisanej do rejestru handlowego w Holandii pod numerem 7504755 ( Volantis ), będącego wraz ze spółką Atlantik S.A., z siedzibą w Luksemburgu (6 rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), wpisanej do rejestru handlowego w Luksemburgu pod numerem B170670 ("Atlantik"), stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. l pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie"). Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 5.048.615 akcji Spółki, które stanowią 7,80% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 5.048.615 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,80% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Cena wykupu wynosi 26,60 zł za jedną akcję Spółki. Przymusowy Wykup rozpocznie się 16 września 2019 r., natomiast rozliczenie Przymusowego Wykupu nastąpi w dniu 19 września 2019 r. Informacja o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).
Załączniki
PlikOpis
Squeeze-out Notification - Nabycie akcji spółki w drodze przymusowego wykupu.pdfInformacja o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-16NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-16KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT


Nazwa jednostki:PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PFLEIDERER GROUP SA
Adres:Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 747 10 00
Fax:+48 71 747 11 41
Email:office@pfleiderer.pl
www:www.pfleiderer.pl
NIP:719-10-00-479
REGON:450093817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pfleiderer Group SA
PFLEIDER
2019-11-13 powołanie członka RN
2019-11-13 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN
2019-11-07 powołanie prezesa zarządu
2019-11-07 rezygnacja członka RN
2019-10-31 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-10-09 WZ - podjęte uchwały
2019-10-01 złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
2019-10-01 WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy