pixelg
rozważane ponowne delegowanie przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

rozważane ponowne delegowanie przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2019

Data sporządzenia: 2019-08-07
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Rozważane ponowne delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 Zarząd Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) przekazuje, że został poinformowany przez Radę Nadzorczą Spółki, że z uwagi na wyjątkowe okoliczności spowodowane wydłużającą się procedurą wyboru nowego prezesa Zarządu Spółki i wysokim prawdopodobieństwem, że taki wybór nie zostanie dokonany do 31 sierpnia 2019 r. (tj. końca terminu na który pan Zbigniew Prokopowicz został delegowany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki), Rada Nadzorcza Spółki rozważa ponowne delegowanie pana Zbigniewa Prokopowicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, przy czym okres ten będzie mógł ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego powołania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa Zarządu Spółki.
Spółka poinformuje o ostatecznej decyzji o ponownym delegowaniu osobnym raportem bieżącym.
Raport sporządzono na podstawie: art. 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-07NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-07KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT


Nazwa jednostki:PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PFLEIDERER GROUP SA
Adres:Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 747 10 00
Fax:+48 71 747 11 41
Email:office@pfleiderer.pl
www:www.pfleiderer.pl
NIP:719-10-00-479
REGON:450093817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d