Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i 2018 r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

PODPISANIE UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2017 R. I 2018 R.

2018-03-09 20:23:03

Nazwa jednostkiPerma-Fix Medical
Nazwa skrócona jednostkiPFM
Numer w roku:5/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Spółki Perma-Fix Medical S.A. (dalej: Emitent", Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę, datowaną na dzień 28 lutego 2018 r. ze Spółką PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok.1B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477. Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. W dniu 28 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru spółki PKF Consult Sp. z o.o. jako audytora upoważnionego do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Louis CentofantiPrezes Zarządu
Benio NaccaratoCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d