pixelg
oddanie do eksploatacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole - 2019-05-31 - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (PGE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

oddanie do eksploatacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole - komunikat spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (PGE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2019

Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Oddanie do eksploatacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 oraz wcześniejszych raportów nr 5/2018 i 47/2017 Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE , Spółka ) informuje, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., spółka zależna PGE, w dniu 30.05.2019 r. uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej dla bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole oraz w dniu 31 maja 2019 roku wydała Świadectwo Zakończenia Realizacji i przejęła do użytkowania i eksploatacji ww. jednostkę wytwórczą.

Przejęcie bloku nr 5 do eksploatacji odbyło się tym samym przed terminem (wyznaczonym na 15 czerwca 2019 r.), uwzględnionym w aneksie do umowy, o którym Spółka informowała raportem nr 25/2018.

Termin przekazania do eksploatacji bloku nr 6 pozostaje bez zmian, zgodnie z zawartym aneksem do umowy, tj. 30 września 2019 r.

Blok nr 5 jest częścią umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, realizowanej przez Generalnego Wykonawcę (konsorcjum firm Polimex-Mostostal S.A., Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A.) oraz GE Power, które jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję pełnomocnika konsorcjum zarządzającego realizacją projektu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31
Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu
2019-05-31Wojciech Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Adres:Mysia 2, 00-496 Warszawa
Telefon:(22) 340 17 04
Fax:(22) 340 14 99
NIP:526-025-05-41
REGON:006227638

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
PGE
2020-07-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-26 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-06-22 WZ - projekt uchwały
2020-06-09 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-06-05 WZ - zmiana porządku obrad
2020-05-28 WZ - projekty uchwał
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego
2020-05-28 rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy