pixelg
wyniki Q3.2019 - 2019-10-30 - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (PGE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q3.2019 - komunikat spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (PGE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2019

Data sporządzenia: 2019-10-30
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ( PGE , Spółka ) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2019 r.
Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2019 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 43,4 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 27,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 32,8 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,5 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2019 r. wyniósł około 6 072 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 765 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 865 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 810 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 532 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 410 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 173 mln zł (czyli 1,16 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 4 468 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2019 r. wyniosło około 11 703 mln zł.
Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2019 wyniosła 244,7 PLN/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2019 r. nastąpi 12 listopada 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-30Emil WojtowiczWiceprezes Zarządu
2019-10-30Wojciech KowalczykWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Adres:Mysia 2, 00-496 Warszawa
Telefon:(22) 340 17 04
Fax:(22) 340 14 99
NIP:526-025-05-41
REGON:006227638

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
PGE
2020-07-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-26 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-06-22 WZ - projekt uchwały
2020-06-09 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-06-05 WZ - zmiana porządku obrad
2020-05-28 WZ - projekty uchwał
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego
2020-05-28 rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy