pixelg
WZ - wniosek akcjonariusza w sprawie zmiany statutu - 2019-06-13 - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (PKNORLEN)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wniosek akcjonariusza w sprawie zmiany statutu - komunikat spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (PKNORLEN) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2019
Data sporządzenia:2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa złożony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w którym akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczącej następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r.:

Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
Mając na względzie zgłoszony wniosek, Zarząd Spółki przedstawia proponowaną przez akcjonariusza zmianę Statutu Spółki:

Dotychczasowy § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
Zgłoszony przez Akcjonariusza wniosek wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem są załączone do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 14/2019 z 14 maja 2019 roku, raport bieżący nr 16/2019 z 20 maja 2019 roku, raport bieżący nr 17/2019 z 22 maja 2019 roku, raport bieżący nr 18/2019 z 24 maja 2019 roku, raport bieżący nr 19/2019 z 27 maja 2019 roku, raport bieżący nr 22/2019 z 7 czerwca 2019 roku,.
Załączniki
PlikOpis
2019_06_12_Wniosek_akcjonariusza.pdf
2019_06_12_Draft_resolution_ST.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-13Wiesław ProtasewiczCzłonek Zarządu
2019-06-13Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich


Nazwa jednostki:POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKNORLEN
Adres:Chemików 7, 09-411 Płock
Telefon:24 256 81 80
Fax:24 367 77 11
Email:ir@orlen.pl
www:www.orlen.pl
NIP:774 00 01 454
REGON:610188201

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy