pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-15
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln złmln złmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 2 455 2 212 571 529
Wynik z tytułu prowizji i opłat 746 737 174 176
Wynik z działalności operacyjnej 1 229 1 070 286 256
Zysk brutto 1 234 1 076 287 258
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 861 756 200 181
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 862 757 201 181
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,69 0,61 0,16 0,14
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,69 0,61 0,16 0,14
Dochody całkowite netto 738 946 172 226
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 577) (5 861) (1 065) (1 403)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 813) 2 455 (887) 588
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (550) 393 (128) 94
Przepływy pieniężne netto (8 940) (3 013) (2 080) (721)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 2019-03-312018-12-312019-03-312018-12-31
Suma aktywów 325 833 324 255 75 752 75 408
Kapitał własny ogółem 39 728 39 101 9 236 9 093
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 39 739 39 111 9 239 9 096
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 291 291
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,78 31,28 7,39 7,27
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,78 31,28 7,39 7,27
Łączny współczynnik kapitałowy18,36%18,88%18,36%18,88%
Kapitał Tier 1 34 792 35 150 8 089 8 174
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 628 628
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE mln złmln złmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 2 231 2 039 519 488
Wynik z tytułu prowizji i opłat 596 610 139 146
Wynik z działalności operacyjnej 1 057 893 246 214
Zysk brutto 1 057 893 246 214
Zysk netto 737 614 171 147
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,59 0,49 0,14 0,12
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,59 0,49 0,14 0,12
Dochody całkowite netto 597 813 139 195
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 430) (3 717) (333) (890)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 767) 2 430 (876) 582
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 736) (1 800) (869) (431)
Przepływy pieniężne netto (8 933) (3 087) (2 079) (739)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 2019-03-312018-12-312019-03-312018-12-31
Suma aktywów 298 403 300 413 69 375 69 863
Kapitał własny ogółem 38 846 38 360 9 031 8 921
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 291 291
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,08 30,69 7,22 7,14
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,08 30,69 7,22 7,14
Łączny współczynnik kapitałowy20,76%21,33%20,76%21,33%
Kapitał Tier 1 34 649 35 070 8 055 8 156
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 628 628

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczonona EUR według następujących kursów:
31.03.2019
31.12.2018
31.03.2018
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)
              4,2978
               4,2669
              4,1784
kurs średni NBP na dzień(pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej)
              4,3013
              4,3000
               4,2085

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Rozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku
Rozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku - wersja angielska.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku - wersja angielska
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-07Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu
2019-05-07Rafał AntczakWiceprezes Zarządu
2019-05-07Rafał KozłowskiWiceprezes Zarządu
2019-05-07Maks KraczkowskiWiceprezes Zarządu
2019-05-07Mieczysław KrólWiceprezes Zarządu
2019-05-07Adam MarciniakWiceprezes Zarządu
2019-05-07Piotr MazurWiceprezes Zarządu
2019-05-07Jakub PapierskiWiceprezes Zarządu
2019-05-07Jan Emeryk RościszewskiWiceprezes Zarządu
2019-05-07Danuta SzymańskaDyrektor Pionu Rachunkowości


Nazwa jednostki:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR