pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-05-15 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKOBP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKOBP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-15
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln złmln złmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 2 455 2 212 571 529
Wynik z tytułu prowizji i opłat 746 737 174 176
Wynik z działalności operacyjnej 1 229 1 070 286 256
Zysk brutto 1 234 1 076 287 258
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 861 756 200 181
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 862 757 201 181
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,69 0,61 0,16 0,14
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,69 0,61 0,16 0,14
Dochody całkowite netto 738 946 172 226
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 577) (5 861) (1 065) (1 403)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 813) 2 455 (887) 588
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (550) 393 (128) 94
Przepływy pieniężne netto (8 940) (3 013) (2 080) (721)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 2019-03-312018-12-312019-03-312018-12-31
Suma aktywów 325 833 324 255 75 752 75 408
Kapitał własny ogółem 39 728 39 101 9 236 9 093
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 39 739 39 111 9 239 9 096
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 291 291
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,78 31,28 7,39 7,27
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,78 31,28 7,39 7,27
Łączny współczynnik kapitałowy18,36%18,88%18,36%18,88%
Kapitał Tier 1 34 792 35 150 8 089 8 174
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 628 628
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE mln złmln złmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 2 231 2 039 519 488
Wynik z tytułu prowizji i opłat 596 610 139 146
Wynik z działalności operacyjnej 1 057 893 246 214
Zysk brutto 1 057 893 246 214
Zysk netto 737 614 171 147
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,59 0,49 0,14 0,12
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,59 0,49 0,14 0,12
Dochody całkowite netto 597 813 139 195
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 430) (3 717) (333) (890)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 767) 2 430 (876) 582
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 736) (1 800) (869) (431)
Przepływy pieniężne netto (8 933) (3 087) (2 079) (739)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 2019-03-312018-12-312019-03-312018-12-31
Suma aktywów 298 403 300 413 69 375 69 863
Kapitał własny ogółem 38 846 38 360 9 031 8 921
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 291 291
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,08 30,69 7,22 7,14
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,08 30,69 7,22 7,14
Łączny współczynnik kapitałowy20,76%21,33%20,76%21,33%
Kapitał Tier 1 34 649 35 070 8 055 8 156
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 628 628

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczonona EUR według następujących kursów:
31.03.2019
31.12.2018
31.03.2018
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)
              4,2978
               4,2669
              4,1784
kurs średni NBP na dzień(pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej)
              4,3013
              4,3000
               4,2085

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Rozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku
Rozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku - wersja angielska.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku - wersja angielska
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-07Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu
2019-05-07Rafał AntczakWiceprezes Zarządu
2019-05-07Rafał KozłowskiWiceprezes Zarządu
2019-05-07Maks KraczkowskiWiceprezes Zarządu
2019-05-07Mieczysław KrólWiceprezes Zarządu
2019-05-07Adam MarciniakWiceprezes Zarządu
2019-05-07Piotr MazurWiceprezes Zarządu
2019-05-07Jakub PapierskiWiceprezes Zarządu
2019-05-07Jan Emeryk RościszewskiWiceprezes Zarządu
2019-05-07Danuta SzymańskaDyrektor Pionu Rachunkowości


Nazwa jednostki:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy