pixelg
powołanie członka RN - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

powołanie członka RN

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2019

Data sporządzenia: 2019-09-17
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 17 września 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 15/2019 Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 17 września 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego SA ( Bank ) informuje, że 17 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Pana Krzysztofa Michalskiego.


Informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej:

Krzysztof Michalski
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskał także dyplom MBA Innowacje i Analiza Danych - Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz Woodbury School of Business at Utah Valley University.

Karierę zawodowa rozpoczął w 2009 r. w firmie handlu zagranicznego o globalnym zasięgu, odpowiadając m. in. za badania rynku, tworzenie nowych produktów, marketing i rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Od 2017 r. kierujący zespołem współpracy z inwestorami w Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Był odpowiedzialny za działania w obszarze inwestycji prywatnych, współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy oraz wsparcie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych.
Obecnie członek zespołu eksperckiego Prezesa Rady Ministrów w KPRM. Odpowiada za analizy i doradztwo w sprawach podatkowych, gospodarczych, finansowych. Zajmuje się również problematyką stosunków międzynarodowych.

Ponadto Bank informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku; - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej; - nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej; - nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-17Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku

Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR