pixelg
przyjęcie strategii na lata 2020 -2022 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

przyjęcie strategii na lata 2020 -2022

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2019

Data sporządzenia: 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. strategii na lata 2020 -2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 21/2019 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. strategii na lata 2020 -2022
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 oraz art. 7 Rozporządzenia MAR, w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia publikacji informacji poufnej (zatwierdzeniem strategii Banku przez Radę Nadzorczą Banku) przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną dotyczącą przyjęcia przez Zarząd Banku strategii Banku na lata 2020 - 2022.

Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona 8 listopada 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 8 listopada 2019 r. przyjął strategię Banku na lata 2020 2022 ("Strategia") oraz zamierza wystąpić do Rady Nadzorczej Banku z wnioskiem o jej zatwierdzenie.
Cele finansowe Banku zdefiniowane na 2022 r. są następujące:
poziom zysku netto - wartość w 2022 roku powyżej 5 mld zł;
wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 12 %;
wskaźnik C/I w 2022 r. na poziomie około 41 %;
koszt ryzyka w 2022 r. w przedziale 0,60 % - 0,75 %;
zdolność do wypłaty dywidendy.

Bank jednocześnie informuje, że niniejsze cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach 2020-2022. .

W związku z zatwierdzeniem Strategii przez Radę Nadzorczą, Bank podjął decyzję o publikacji informacji poufnej na skutek ustania przesłanek do dalszego opóźniania publikacji informacji.

W ocenie Zarządu Banku, opóźnienie przekazania informacji poufnej z 8 listopada 2019 r. było uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej w tamtym czasie do publicznej wiadomości byłoby nieuzasadnione z uwagi na ryzyko zaistnienia sytuacji, w której Rada Nadzorcza Banku nie wyrazi swojego stanowiska na temat Strategii, co mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Jednocześnie Bank wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Bank, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a - c Rozporządzenia MAR.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-18Piotr MazurWiceprezes Zarządu Banku


2019-11-18Rafał KozłowskiWiceprezes Zarządu Banku

Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR