pixelg
przyjęcie strategii na lata 2020 -2022 - 2019-11-18 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (PKOBP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przyjęcie strategii na lata 2020 -2022 - komunikat spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (PKOBP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2019

Data sporządzenia: 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. strategii na lata 2020 -2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 21/2019 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. strategii na lata 2020 -2022
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 oraz art. 7 Rozporządzenia MAR, w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia publikacji informacji poufnej (zatwierdzeniem strategii Banku przez Radę Nadzorczą Banku) przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną dotyczącą przyjęcia przez Zarząd Banku strategii Banku na lata 2020 - 2022.

Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona 8 listopada 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 8 listopada 2019 r. przyjął strategię Banku na lata 2020 2022 ("Strategia") oraz zamierza wystąpić do Rady Nadzorczej Banku z wnioskiem o jej zatwierdzenie.
Cele finansowe Banku zdefiniowane na 2022 r. są następujące:
poziom zysku netto - wartość w 2022 roku powyżej 5 mld zł;
wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 12 %;
wskaźnik C/I w 2022 r. na poziomie około 41 %;
koszt ryzyka w 2022 r. w przedziale 0,60 % - 0,75 %;
zdolność do wypłaty dywidendy.

Bank jednocześnie informuje, że niniejsze cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach 2020-2022. .

W związku z zatwierdzeniem Strategii przez Radę Nadzorczą, Bank podjął decyzję o publikacji informacji poufnej na skutek ustania przesłanek do dalszego opóźniania publikacji informacji.

W ocenie Zarządu Banku, opóźnienie przekazania informacji poufnej z 8 listopada 2019 r. było uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej w tamtym czasie do publicznej wiadomości byłoby nieuzasadnione z uwagi na ryzyko zaistnienia sytuacji, w której Rada Nadzorcza Banku nie wyrazi swojego stanowiska na temat Strategii, co mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Jednocześnie Bank wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Bank, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a - c Rozporządzenia MAR.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-18Piotr MazurWiceprezes Zarządu Banku


2019-11-18Rafał KozłowskiWiceprezes Zarządu Banku

Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy