WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - ZWOŁANIE WALNEGO, PROJEKTY UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2019


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPKOBP (PKO BP SA)
Temat


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Raport nr 7/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ( ZWZ ) na dzień 6 maja 2019 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA na dzień 06-05-2019.pdfogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Announcement of the Management Board of PKO Bank Polski SA on convening the Annual General Meeting on 6 May, 2019.pdfannouncement on convening the AGM

Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 6 maja 2019.pdfprojekty uchwał ZWZ

Draft resolutions of the AGM of PKO Bank Polski SA to be held on 6 May 2019.pdfAGM draft resolutions

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA z działalności w 2018r. wraz z załącznikami.pdfsprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018r.

Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski SA for 2018 with attachments.pdfSupervisory Board's Report for 2018
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-05Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku


Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PKO BP SA
PKOBP
2019-08-26 rejestracja zmiany statutu
2019-08-19 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-08-13 SA-PSr
2019-05-15 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-05-08 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-05-06 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1,33 zł/akcja, zmiana w RN
2019-05-06 zmiany w RN
2019-05-06 wypłata dywidendy 1,33 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d