pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2019-08-19 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (PKOBP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (PKOBP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2019


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPKOBP (PKO BP SA)
Temat


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Raport nr 13/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ), na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem Skarbu Państwa - akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ( NWZ ) na dzień 17 września 2019 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,

5) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,

6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,

7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (punkt porządku obrad dodany przez Bank),

9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
10) zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PKO_Banku_Polskiego_SA_17_09_2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ

Announcement_EGM_17_09_2019.pdfAnnouncement of the EGM

Projekty_uchwał_NWZ_17_09_2019.pdfProjekty uchwał NWZ

Regulamin RN z zaznaczonymi zmianami.pdfRegulamin RN z zaznaczonymi zmianami

Draft_resolutions_EGM_17_09_2019.pdfDraft resolutions of the EGM

Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_changes.pdfRules and Regulations of the Supervisory Board
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-19Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku


Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy