pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2019


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPKOBP (PKO BP SA)
Temat


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Raport nr 13/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ), na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem Skarbu Państwa - akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ( NWZ ) na dzień 17 września 2019 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,

5) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,

6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,

7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (punkt porządku obrad dodany przez Bank),

9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
10) zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PKO_Banku_Polskiego_SA_17_09_2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ

Announcement_EGM_17_09_2019.pdfAnnouncement of the EGM

Projekty_uchwał_NWZ_17_09_2019.pdfProjekty uchwał NWZ

Regulamin RN z zaznaczonymi zmianami.pdfRegulamin RN z zaznaczonymi zmianami

Draft_resolutions_EGM_17_09_2019.pdfDraft resolutions of the EGM

Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_changes.pdfRules and Regulations of the Supervisory Board
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-19Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku


Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR