pixelg
SA - Q3 - 2019-11-29 - PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA (PLATYNINW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA (PLATYNINW) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-06-01 do 2019-09-30
data przekazania: 2019-11-29
PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-407Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego35
(ulica)(numer)
(22) 290 57 97(22) 290 57 97
(telefon)(fax)
biuro@platyn.plhttp://platynoweinwestycje.pl
(e-mail)(www)
526-030-09-48012594154
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 72814740135
Koszt własny sprzedaży1 01202480
Zysk (strata) na działalności operacyjnej535-136124-32
Zysk (strata) brutto534-139124-32
Zysk (strata) netto534-89124-21
Liczba akcji w sztukach970 00013 281 352970 00013 281 352
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0000
Aktywa trwałe0000
Aktywa obrotowe2991 14268266
Kapitał własny23191452213
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe33228853
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 34223331155
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej05180122
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 216,00-761,00-282,00-179,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Sprawozdanie III Q Platynowe Inwestycje SE 29.11.2019-sig.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Agnieszka GujgoP.O. Prezesa Zarządu


Nazwa jednostki:PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA
Nazwa skrócona jednoskti:PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Adres:Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock
Telefon:(22) 290 57 97
Fax:(22) 290 57 97
Email:biuro@platyn.pl
www:http://platynoweinwestycje.pl
NIP:526-030-09-48
REGON:012594154

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy