pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego - 2019-08-26 - PLAY COMMUNICATIONS S.A. (PLAY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego - komunikat spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. (PLAY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów warto ciowych prowadz cych dzia alno wytwórcz , budowlan , handlow lub us ugow
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Miedzynarodowych Standardow Sprawozdawczosci Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiedzynarodowych Standardow Sprawozdawczosci Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-08-26
PLAY COMMUNICATIONS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PLAY COMMUNICATIONS S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
L-1249Luksemburg
(kod pocztowy)(miejscowość)
rue du Fort Bourbon4/6
(ulica)(numer)
+352 286848-124+352 286848-177
(telefon)(fax)
www.PlayCommunications.com
(e-mail)(www)
B183803B183803
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Operating revenue 3,444,866 3,325,350 803,367 784,382
Operating profit 776,314 687,389 181,042 162,141
Profit before income tax 610,009 493,341 142,258 116,369
Net profit for the period 467,416 352,610 109,005 83,174
Total comprehensive income 471,007 344,781 109,842 81,327
Earnings per share (in PLN) (basic) 1.84 1.39 0.43 0.33
Earnings per share (in PLN) (diluted) 1.83 1.39 0.43 0.33
Weighted average number of shares (basic) (in thousands) 253,913 253,913 253,913 253,913
Weighted average number of shares (diluted) (in thousands) 255,491 253,913 255,491 253,913
Net cash provided by operating activities 1,016,349 968,500 237,020 228,449
Net cash used in investing activities (435,022) (316,305) (101,450) (74,610)
Net cash used in financing activities (807,780) (1,101,574) (188,380) (259,839)
Net change in cash and cash equivalents (226,453) (449,379) (52,810) (105,999)
Total non-current assets 5,767,369 5,718,002 1,356,390 1,329,768
Total current assets 2,702,424 2,802,536 635,565 651,753
Total assets 8,469,793 8,520,538 1,991,955 1,981,520
Total equity (92,403) (200,538) (21,732) (46,637)
Total non-current liabilities 6,516,209 6,443,720 1,532,504 1,498,540
Total current liabilities 2,045,987 2,277,356 481,182 529,618
Total liabilities and equity 8,469,793 8,520,538 1,991,955 1,981,520
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Q2-2019_Report.pdfRaport za pierwsze pórocze 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-26

Vasileios Billis

Director
2019-08-26

Bruce McInroy

Director


Nazwa jednostki:PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Adres:rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg
Telefon:+352 286848-124
Fax:+352 286848-177
www:www.PlayCommunications.com
NIP:B183803
REGON:B183803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy