pixelg
warunkowa rejestracja akcji w KDPW - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

warunkowa rejestracja akcji w KDPW

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019

Data sporządzenia: 2019-09-27
Skrócona nazwa emitenta
PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada dyrektorów Play Communications S.A. ( Spółka ) informuje o otrzymaniu Decyzji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( KDPW ) Nr 778/2019 z dnia 24 września 2019 r., na podstawie której KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 40.890 (czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, oraz oznaczyć je kodem LU1642887738 ( Akcje ), pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Zarejestrowanie Akcji ma związek z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.9068 EUR z obecnych 30,469.54728 EUR do kwoty 30,474.45408 EUR poprzez emisję 40,890 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda ogłoszonym 7 sierpnia 2019 roku w raporcie bieżącym numer 19/2019.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-27

Andrzej Olechowski

Director
2019-09-27

Vasileios Billis

Director


Nazwa jednostki:PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Adres:rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg
Telefon:+352 286848-124
Fax:+352 286848-177
www:www.PlayCommunications.com
NIP:B183803
REGON:B183803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Play Communications SA
PLAY
2019-12-04 emisja obligacji serii A przez P4 sp. z o.o.
2019-11-18 termin publikacji SA-R
2019-11-18 kupno akcji przez Earl Fiduciary AG
2019-11-14 ustanowienie programu emisji obligacji
2019-11-12 formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-10-31 kupno akcji przez Nationale-Nederlanden OFE
2019-10-23 zamiar ustanowienia programu emisji obligacji
2019-10-18 aktualna struktura kapitału akcyjnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR