pixelg
warunkowa rejestracja akcji w KDPW - 2019-09-27 - PLAY COMMUNICATIONS S.A. (PLAY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

warunkowa rejestracja akcji w KDPW - komunikat spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. (PLAY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019

Data sporządzenia: 2019-09-27
Skrócona nazwa emitenta
PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada dyrektorów Play Communications S.A. ( Spółka ) informuje o otrzymaniu Decyzji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( KDPW ) Nr 778/2019 z dnia 24 września 2019 r., na podstawie której KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 40.890 (czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, oraz oznaczyć je kodem LU1642887738 ( Akcje ), pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Zarejestrowanie Akcji ma związek z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.9068 EUR z obecnych 30,469.54728 EUR do kwoty 30,474.45408 EUR poprzez emisję 40,890 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda ogłoszonym 7 sierpnia 2019 roku w raporcie bieżącym numer 19/2019.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-27

Andrzej Olechowski

Director
2019-09-27

Vasileios Billis

Director


Nazwa jednostki:PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Adres:rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg
Telefon:+352 286848-124
Fax:+352 286848-177
www:www.PlayCommunications.com
NIP:B183803
REGON:B183803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy