pixelg
SA - R za 2017 - 2020-01-09 - POLMT (POLMT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R za 2017 - komunikat spółki POLMT (POLMT) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPOLMT
Nazwa skrócona jednostkiPME
Numer w roku:3/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Spółki POLSKA MEAT S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Gdyni przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za 2017 rok. Raport roczny został omyłkowo wysłany w trybie raportu bieżącego (nr 1/2020 z dnia 09.01.2020) Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
Polska Meat 2017 jedn SF.pdf (803 KB)
Polska Meat 2017 jedn sprawozdanie Zarządu.pdf (1257 KB)
Polska Meat 2017 jedn sprawozdanie z badania.pdf (322 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Sebastien GuyonPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polska Meat SA
POLMT
2020-07-28 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-07-16 zawarcie umowy znaczącej
2020-07-15 zezwolenie KNF na wycofanie akcji z obrotu
2020-07-15 zmiana terminu publikacji SA-R za 2018
2020-06-26 zmiana terminu publikacji SA-RS za 2018
2020-06-24 WZ - korekta podjętych uchwał
2020-06-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-24 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członków RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy