pixelg
uchwała GPW zobowiązują do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą - 2020-01-14 - POLMT (POLMT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uchwała GPW zobowiązują do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą - komunikat spółki POLMT (POLMT) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPOLMT
Nazwa skrócona jednostkiPME
Numer w roku:4/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Polska Meat Spółka Akcyjna (dalej: ,,Emitent") informuje, iż w dniu 13 stycznia 2020 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej: ,,Zarząd Giełdy") uchwałą nr 23/2020 postanowił zobowiązać Emitenta do: 1) zawarcia, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały 23/2020, umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, obowiązującej w okresie co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia, 2) przekazania informacji o zawarciu umowy, o której mowa w pkt 1), do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, 3) przekazania Giełdzie kopii umowy, o której mowa w pkt 1), 4) przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: : § 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Imię i nazwiskoStanowisko
Sebastien GuyonPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polska Meat SA
POLMT
2020-03-27 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS za 2018
2020-03-19 zamiar ogłoszenia wezwania przez Iberdigest Group S.L.
2020-03-16 zawarcie umowy znaczącej
2020-03-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-03-05 powołanie członków RN
2020-03-05 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie członków RN
2020-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
2020-02-12 zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy