pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2019-12-16 - POLMT (POLMT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki POLMT (POLMT) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPOLMT
Nazwa skrócona jednostkiPME
Numer w roku:27/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki POLSKA MEAT Spółka akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 15 stycznia 2020 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 45 w Gdyni. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw (dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi i fizycznymi). Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt. 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Plik
191216 PM SA ogłoszenie.pdf (162 KB)
191216 projekty uchwał NWZ Polska Meat.pdf (111 KB)
191216 Pełnomocnictwo - osoba fizyczna.pdf (198 KB)
191216 Pełnomocnictwo - osoba prawna.pdf (175 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Sebastien GuyonPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polska Meat SA
POLMT
2020-03-27 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS za 2018
2020-03-19 zamiar ogłoszenia wezwania przez Iberdigest Group S.L.
2020-03-16 zawarcie umowy znaczącej
2020-03-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-03-05 powołanie członków RN
2020-03-05 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie członków RN
2020-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
2020-02-12 zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy