pixelg
zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS za 2018 - 2020-02-07 - POLMT (POLMT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS za 2018 - komunikat spółki POLMT (POLMT) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPOLMT
Nazwa skrócona jednostkiPME
Numer w roku:11/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Polska Meat S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu EBI nr 23/2019 z dnia 30 października 2019 r., informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za rok 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniami z badania przez biegłego rewidenta, których publikacja, zgodnie z informacją zawartą w raporcie EBI nr 23/2019, miała nastąpić w dniu 31 grudnia 2019 r. Przyczynami opóźnienia jest zamknięcie badania roku 2017 w dniu 9 stycznia 2020 r., o czym Spółka informowała w raportach EBI nr 2/2020 i 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. W związku z czym biegły rewident mógł przystąpić do pracy nad badaniem sprawozdań za rok 2018 dopiero po zakończeniu badania za rok 2017. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz ze sprawozdaniami z badania przez biegłego rewidenta zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2020 r. W przypadku, gdyby sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami z badania przez biegłego rewidenta miały być opublikowane wcześniej, Spółka poinformuje o tym w odrębnym raporcie. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz pkt 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Imię i nazwiskoStanowisko
Sebastien GuyonPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polska Meat SA
POLMT
2020-03-27 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS za 2018
2020-03-19 zamiar ogłoszenia wezwania przez Iberdigest Group S.L.
2020-03-16 zawarcie umowy znaczącej
2020-03-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-03-05 powołanie członków RN
2020-03-05 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie członków RN
2020-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
2020-02-12 zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy