pixelg
wyniki Q3.2019 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wyniki Q3.2019

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr42/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD
Temat


Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w III kwartale 2019 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie ( Polnord ) informuje, że w związku z zakończeniem agregacji danych cząstkowych przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz liczby zawartych aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord ( Grupa ) w III kwartale 2019 r.
Grupa sprzedała w III kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 117 lokali po uwzględnieniu anulacji 28 umów zawartych w tym okresie ( dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).
Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 lipca do 30 września 2019 r. wyniesie 194 lokali. Łącznie od początku 2019 r. w wyniku finansowym Grupy zostanie rozpoznanych 490 lokali (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-10Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-10-10Marcin Mosz Członek Zarządu
2019-10-10Jakub Kocjan Członek Zarządu


Nazwa jednostki:POLNORD SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLNORD
Adres:Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Telefon:022 351 96 00
Fax:022 351 96 00
Email:polnord@polnord.pl
www:polnord.pl
NIP:5830006767
REGON:000742457

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polnord SA
POLNORD
2019-12-09 Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki
2019-12-06 niedojście do skutku emisji obligacji
2019-12-05 rozpoczęcie negocjacji mających na celu nawiązanie współpracy z Pekabex SA
2019-11-29 SA-QSr3
2019-11-29 zmiana daty przydziału obligacji
2019-11-22 rezygnacja członka zarządu
2019-11-22 kolejna zmiana daty przydziału obligacji
2019-11-15 zmiana daty przydziału obligacji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR