pixelg
zakup akcji przez Gabora Futo - 2020-02-14 - POLNORD SA (POLNORD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zakup akcji przez Gabora Futo - komunikat spółki POLNORD SA (POLNORD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2020


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPOLNORD
Temat


Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawnaArt. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:

POLNORD SA ( Spółka ) informuje, iż do Spółki wpłynęły w dniu dzisiejszym dwa zawiadomienia od podmiotów zależnych od Gabor Futó, w trybie art. 69 ust 1 w zw. z art. 69a ust 1 pkt 3) oraz 87 ust 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pełna treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

zawiadomienie 1.pdfzawiadomienie

zawiadomienie 2.pdfzawiadomieniePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-14Marcin Mosz Członek Zarządu


2020-02-14Agnieszka Bernabiuk - Perkowska Prokurent

Nazwa jednostki:POLNORD SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLNORD
Adres:Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Telefon:022 351 96 00
Fax:022 351 96 00
Email:polnord@polnord.pl
www:polnord.pl
NIP:5830006767
REGON:000742457

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy