Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki za 2017 rok dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZDARZENIE JEDNORAZOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI ZA 2017 ROK DEZINWESTYCJA MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr29/2017


Data sporządzenia: 2017-12-06
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki za 2017 rok dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 6.12.2017r. w ramach realizacji kolejnego etapu inwestycji Budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego FUTURE dokonał oszacowania wpływu dezinwestycji jednego z istniejących w Czechowicach-Dziedzicach magazynów wyrobów gotowych ( magazynu ) na wynik finansowy Spółki. Wyburzenie magazynu planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Zdarzenie to będzie miało jednorazowy wpływ na wynik finansowy Spółki w 2017 roku poprzez utworzenie odpisu aktualizującego w wysokości niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanych środków trwałych, która to na dzień wyburzenia wyniesie około 1,2 mln zł. Kwota ta obciąży pozostałe koszty operacyjne Spółki.

Wobec powyższego, Emitent podjął decyzję o publikacji raportu, gdyż opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny wpływ na cenę akcji Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-06Dominik TomczykPrezes Zarządu
2017-12-06Piotr KosińskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:POLWAX S.A.
Adres:3-go Maja 101, 38-200 Jasło
Telefon:+48 13 44 66 241
Fax:+48 13 44 66 252
Email:info@polwax.pl
www:www.polwax.pl
NIP:6852014881
REGON:370490581

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d