Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki za 2017 rok dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZDARZENIE JEDNORAZOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI ZA 2017 ROK DEZINWESTYCJA MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2017

Data sporządzenia: 2017-12-06
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki za 2017 rok dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 6.12.2017r. w ramach realizacji kolejnego etapu inwestycji Budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego FUTURE dokonał oszacowania wpływu dezinwestycji jednego z istniejących w Czechowicach-Dziedzicach magazynów wyrobów gotowych ( magazynu ) na wynik finansowy Spółki. Wyburzenie magazynu planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.
Zdarzenie to będzie miało jednorazowy wpływ na wynik finansowy Spółki w 2017 roku poprzez utworzenie odpisu aktualizującego w wysokości niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanych środków trwałych, która to na dzień wyburzenia wyniesie około 1,2 mln zł. Kwota ta obciąży pozostałe koszty operacyjne Spółki.
Wobec powyższego, Emitent podjął decyzję o publikacji raportu, gdyż opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny wpływ na cenę akcji Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-06Dominik TomczykPrezes Zarządu
2017-12-06Piotr KosińskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:POLWAX S.A.
Adres:3-go Maja 101, 38-200 Jasło
Telefon:+48 13 44 66 241
Fax:+48 13 44 66 252
Email:info@polwax.pl
www:www.polwax.pl
NIP:6852014881
REGON:370490581

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d