pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-21
POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-081Wysogotowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bukowska10A
(ulica)(numer)
061 899 40 99061 899 40 99
(telefon)(fax)
biuro@pozbud.plwww.pozbud.pl
(e-mail)(www)
777-26-68-150634378466
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 28436 0408 9088 625
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 8462 2481 593538
Zysk (strata) brutto6 0611 3221 410316
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł)4 9961 5731 162376
- z działalności kontynuowanej (tys. zł)4 9961 5731 162376
- z działalności zaniechanej (tys. zł)0000
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym0-420-10
Aktywa razem397 118377 47892 32587 786
Rzeczowe aktywa trwałe 122 635136 48728 51131 741
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania22 88305 3200
Należności krótkoterminowe 47 67355 87011 08312 993
Należności długoterminowe1 0031 003233233
Zobowiązania krótkoterminowe148 669142 89734 56433 232
Zobowiązania długoterminowe 85 02476 15319 76717 710
Kapitał własny 163 425158 42837 99436 844
Kapitał zakładowy 26 77426 7746 2256 227
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 120-6 951-2 122-1 664
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-58-2 716-13-650
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 6636 143-3871 470
Zmiana stanu środków pieniężnych-10 841-3 524-2 522-843
Liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Średnioważona liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)0,190,060,040,01
- z działalności kontynuowanej (PLN)0,28-0,140,07-0,03
- z działalności zaniechanej (PLN)-0,030,00-0,010,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR)0,190,060,040,01
- z działalności kontynuowanej (PLN)0,29-0,140,07-0,03
- z działalności zaniechanej (PLN)-0,030,00-0,010,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,105,921,421,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,105,921,421,38
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 43629 8795 4537 151
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 5452 163359518
Zysk (strata) brutto8021 364187326
Zysk (strata) netto7641 615178387
Aktywa razem331 346329 60477 03476 652
Rzeczowe aktywa trwałe 122 534134 83228 48831 356
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania12 67202 9460
Należności krótkoterminowe 50 20234 78511 6718 090
Należności długoterminowe1 0031 003233233
Zobowiązania krótkoterminowe102 164101 17523 75223 529
Zobowiązania długoterminowe 74 28174 29217 26917 277
Kapitał własny154 901154 13736 01335 846
Kapitał zakładowy26 77426 7746 2256 227
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 257-6 924-1 921-1 657
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-42-2 716-10-650
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 5446 169-1 5231 476
Zmiana stanu środków pieniężnych-14 843-3 471-3 454-831
Liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Średnioważona liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)0,030,060,010,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,030,060,010,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,795,761,351,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,795,761,351,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
POZBUD_Raport_1Q2019_21.05.2019.pdfRaport_1Q2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-21Tadeusz AndrzejakPrezes ZarząduTadeusz Andrzejak
2019-05-21Roman AndrzejakWiceprezes ZarząduRoman Andrzejak
2019-05-21Michał UlatowskiWiceprezes ZarząduMichał Ulatowski


Nazwa jednostki:POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:POZBUD T&R S.A.
Adres:Bukowska 10A, 62-081 Wysogotowo
Telefon:061 899 40 99
Fax:061 899 40 99
Email:biuro@pozbud.pl
www:www.pozbud.pl
NIP:777-26-68-150
REGON:634378466

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR