pixelg
objęcie obligacji serii C wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 - 2019-07-01 - PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA (PRAGMAINK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

objęcie obligacji serii C wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 - komunikat spółki PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA (PRAGMAINK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2019

Data sporządzenia: 2019-07-01
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Objęcie obligacji serii C wyemitowanych przez fundusz Pragma 1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., działającego w imieniu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (Fundusz), uchwały o przydziale obligacji serii C, wyemitowanych przez Fundusz, na mocy której Emitent objął 90 sztuk obligacji imiennych serii C. Cena emisyjna po jakiej objęto obligacje to 100.000 zł za sztukę, łączna wartość objętych obligacji to 9 mln zł. Termin zapadalności obligacji wyznaczono na 30 listopada 2019 r. Emitent objął wszystkie wyemitowane obligacje serii C. Pragma 1 FIZ jest podmiotem zależnym Emitenta. Środki pochodzące z emisji będą wykorzystane na dokonanie umorzeń certyfikatów funduszu.
Podstawa prawna art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2019-07-01Jerzy SaganProkurent


Nazwa jednostki:PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRAGMA INKASO S.A.
Adres:Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:(032) 769 11 15
Fax:(032) 769 11 16
Email:inkaso@pragma.pl
www:https://inwestor.pragmainkaso.pl
NIP:645 22 74 302
REGON:277810566

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Pragma Inkaso SA
PRAGMAINK
2020-07-23 częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2
2020-07-22 wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii G
2020-07-15 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-07 rezygnacja członka RN
2020-07-07 stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G
2020-07-07 częściowy przedterminowy wykup obligacji
2020-06-26 SA - QSr1
2020-06-05 umorzenie certyfikatów w funduszu Bonus 2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy