korekta SA-Q1 i SA-QS1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

KOREKTA SA-Q1 I SA-QS1

2018-06-13 16:11:24

Nazwa jednostkiPREMIUM FOOD
Nazwa skrócona jednostkiPFR
Numer w roku:10/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego Raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r. , jednostkowego oraz skonsolidowanego, opublikowanego przez Spółkę raportem EBI nr 5/2018 w dniu 14 maja 2018 r. jako Raport kwartalny 5/2018 . W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się zestawienia zmian dokonanych w pierwotnie opublikowanym Raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 r., o których mowa powyżej. Przedmiotowa korekta Raportu okresowego za I kwartał 2018 r. jest wynikiem zbadania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za rok 2017, jednostkowego i skonsolidowanego, opublikowanych przez Spółkę w dniu 28 maja 2018 r. Z uwagi na fakt, że Spółka opublikowała Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. w dniu 14 maja 2018 r., tj. przed publikacją zbadanego przez biegłego rewidenta Raportu rocznego za 2017 roku, korekta Raportu okresowego za I kwartał 2018 r. okazała się zasadna. Spółka, w porozumieniu z biegłym rewidentem, dokonała zmian w prezentowaniu danych bilansowych, co obrazują załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Pełny, skorygowany Raport kwartalny Spółki za I kwartał 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: * Skorygowany raport kwartalny za 1Q 2018_PFR_SA * Zestawienie dokonanych zmian w Raporcie kwartalnym za 1Q 2018_PFR_SA
Plik
Skorygowany raport kwartalny za 1Q_2018_PFR_SA.pdf (632 KB)
Zestawienie dokonanych zmian w Raporcie kwartalnym za 1Q_2018_PFR_SA.pdf (373 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Katarzyna DworakowskaCzłonek Zarządu
Tomasz Litwiniuk Członek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Premium Food Restaurants SA

PREMFOOD
2018-07-26 złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji
2018-07-20 wyrażenie zgody przez KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2018-07-05 powołanie członków zarządu
2018-06-29 powołanie RN
2018-06-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-06-28 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN
2018-06-13 korekta SA-Q1 i SA-QS1
2018-05-29 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d