pixelg
sprzedaż akcji przez Artura Górskiego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

sprzedaż akcji przez Artura Górskiego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2019

Data sporządzenia: 2019-07-15
Skrócona nazwa emitenta
PREMIUM FUND S.A.
Temat
Zmiana udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Artura Górskiego, w trybie art.69 ust 2 pkt 2) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, w sprawie zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Poniżej pełna treść zawiadomienia:
Na podstawie art.69 ust 2 pkt 2) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, w sprawie zmiany dotychczas posiadanego pakietu akcji informuję w imieniu własnym o zmianie dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów spowodowana została w wyniku zbycia w dniach 9-12 lipca 2019 roku w drodze umów cywilnoprawnych 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie. Przed przeprowadzoną transakcją posiadałem 3.827.250 akcji Spółki Premium Fund S.A., co stanowi 41,60% udziału w kapitale zakładowym oraz 3.827.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Premium Fund S.A., co stanowi 41,60% udziału w ogólnej liczbie głosów. W wyniku przeprowadzenia wyżej wskazanych transakcji posiadam 3.477.250 akcji Spółki Premium Fund S.A., co stanowi 37,80% udziału w kapitale zakładowym oraz 3.477.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Premium Fund S.A., co stanowi 37,80% udziału w ogólnej liczbie głosów. Informuję ponadto, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nie wykluczam ani zmniejszenia, ani zwiększenia swojego udziału w akcjonariacie Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne od osoby zobowiązanej ani osoby, o których mowa w art.87 Ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-15Łukasz Górski
Prezes ZarząduŁukasz Górski


Nazwa jednostki:PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PREMIUM FUND S.A.
Adres:Chmielna 132/14 bud.134, 00-805 Warszawa
Telefon:+48 22 884 63 05
Fax:+48 22 884 73 66
www:www.premiumfund.pl
NIP:524-25-25-571
REGON:140027660

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Premium Fund SA
PREMIUMF
2019-11-28 podpisanie porozumienia do "Term Sheet"
2019-11-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-11-27 WZ - podjęte uchwały
2019-11-13 SA-Q3
2019-11-07 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, przerwa w obradach
2019-10-17 sprzedaż akcji przez Artura Górskiego
2019-10-11 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-10-11 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR