pixelg
sprzedaż akcji przez Januarego Ciszewskiego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

sprzedaż akcji przez Januarego Ciszewskiego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2019

Data sporządzenia: 2019-07-17
Skrócona nazwa emitenta
PREMIUM FUND S.A.
Temat
Zmiana udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału poniżej progu 33% ogólnej liczby głosów, zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Premium Fund SA.

Poniżej pełna treść zawiadomienia:
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu udziału poniżej progu 33% ogólnej liczby głosów, zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Premium Fund SA ( Spółka ).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą w dniu 12 lipca 2019 r. w drodze umów cywilnoprawnych 1.400.000 akcji Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem 4.181.750 akcji stanowiących 45,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 4.181.750 głosów, co stanowiło 45,45% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału posiadałem 2.781.750 akcji stanowiących 30,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.781.750 głosów, co stanowiło 30,24% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
4.181.750 głosów, co stanowiło 45,45% ogólnej liczby głosów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-17Łukasz GórskiPrezes ZarząduŁukasz Górski


Nazwa jednostki:PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PREMIUM FUND S.A.
Adres:Chmielna 132/14 bud.134, 00-805 Warszawa
Telefon:+48 22 884 63 05
Fax:+48 22 884 73 66
www:www.premiumfund.pl
NIP:524-25-25-571
REGON:140027660

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Premium Fund SA
PREMIUMF
2019-11-28 podpisanie porozumienia do "Term Sheet"
2019-11-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-11-27 WZ - podjęte uchwały
2019-11-13 SA-Q3
2019-11-07 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, przerwa w obradach
2019-10-17 sprzedaż akcji przez Artura Górskiego
2019-10-11 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-10-11 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR