formularz raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4/2017
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 4 kwartał roku obrotowego2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-02-13
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-748Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dygata4/7
(ulica)(numer)
71 344 84 8171 342 13 25
(telefon)(fax)
biuro@primamoda.com.plwww.primamoda.com.pl
(e-mail)(www)
897-16-48-802932270815
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów357863583884318188
Zysk (strata) na działalności operacyjnej207494954892169
Zysk (strata) brutto137789283242040
Zysk (strata) netto147389313472040
Aktywa trwałe140421464433673310
Aktywa obrotowe137941564833073537
Kapitał własny10216874222491976
Wartość księgowa na akcję 3,192,730,770,62
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-348-2997-82-685
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-220724-52162
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-22174848-5221108
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport okresowy PM SA za 4Q 2017 r.pdfRaport okresowy PM SA za 4Q 2017 r
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-13Dariusz PlesiakPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRIMA MODA S.A.
Adres:Dygata 4/7, 01-748 Warszawa
Telefon:71 344 84 81
Fax:71 342 13 25
Email:biuro@primamoda.com.pl
www:www.primamoda.com.pl
NIP:897-16-48-802
REGON:932270815

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Prima Moda SA

PRIMAMODA
2018-11-12 SA - Q3
2018-11-01 akcje w posiadaniu INC SA
2018-10-24 nawiązanie współpracy na rynku niemieckim
2018-10-16 wcześniejszy wykup obligacji
2018-10-12 zawarcie umów dot. finansowania
2018-08-09 SA - P
2018-08-06 zmiana terminu publikacji SA-P
2018-07-21 wybór audytora

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d