pixelg
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2019 roku. - 2019-11-14 - APN PROMISE (PROMISE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2019 roku. - komunikat spółki APN PROMISE (PROMISE) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiAPN PROMISE
Nazwa skrócona jednostkiPRO
Numer w roku:18/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2019 roku. Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Paszczyk Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
2019-11-14 - Załącznik Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2019 roku GK APN Promise.pdf (797 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr PaszczykPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
A.P.N. Promise SA
PROMISE
2020-06-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-28 SA - RS
2020-05-28 SA - R
2020-05-28 SA - RS
2020-05-28 SA - R
2020-05-26 zawarcie aneksu nr 2 do umowy autoryzacji dla partnera handlowego
2020-05-15 SA-Q1 i SA-QS1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy