pixelg
terminarz raportów - 2020-01-18 - PYLON (PYLON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki PYLON (PYLON) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPYLON
Nazwa skrócona jednostkiPYL
Numer w roku:1/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2020 roku raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach: - raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - w dniu 14 lutego 2020 - raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 15 maja 2020 roku, - raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 14 sierpnia 2020 roku, - raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 13 listopada 2020 roku, Raport roczny za 2019 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2020 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Mikołaj RubeńczykWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR