pixelg
Korekta SA - Q1, korekta SA - Q2, korekta SA - Q3, korekta SA - Q4 - 2019-08-22 - PYLON (PYLON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta SA - Q1, korekta SA - Q2, korekta SA - Q3, korekta SA - Q4 - komunikat spółki PYLON (PYLON) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPYLON
Nazwa skrócona jednostkiPYL
Numer w roku:16/2019
Rok bieżący:2019
Związku z pismem GPW S.A. wskazującej na wymóg aktualizacji w raportach kwartalnych, Emitent w załączeniu przedstawia aktualizację raportu - uwzględnienie danych porównawczych. 1. Raport za III kwartał 2018 Aktualizacji podlega: dane dotyczące przepływów pieniężnych za III kwartał 2018; zamieszczenie danych finansowych dotyczących zmian w kapitale własnym. 2. Raport za IV kwartał 2018 Aktualizacji podlega: dane dotyczące przepływów pieniężnych za IV kwartał 2018; zamieszczenie danych finansowych dotyczących zmian w kapitale własnym. 3. Raport za I kwartał 2019 Aktualizacji podlega: bilans (dane porównawcze), zamieszczenie danych finansowych dotyczących zmian w kapitale własnym. Wskazania ilości akcji Akcjonariusza Rymaszewski Asset LTD. 4. Raport za II kwartał 2019 Aktualizacji podlega: RZIS (dane porównawcze), zamieszczenie danych finansowych dotyczących zmian w kapitale własnym, przepływy finansowe porównawcze i narastające. Wskazania ilości akcji Akcjonariusza Rymaszewski Asset LTD. § 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
Pylon S.A. - raport za III kwartał 2018-zaktualizowany dnia 22.08.2019.pdf (8002 KB)
Pylon S.A. - raport za IV kwartał 2018-aktualizacja 22.08.2019.pdf (7040 KB)
Pylon S.A. - raport za I kwartał 2019 aktualizacja 22.08.2019.pdf (634 KB)
Pylon S.A. - raport za II kwartał 2019 aktualizacja 22.08.2019.pdf (1440 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Mikołaj RubeńczykWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pylon SA
PYLON
2020-07-10 sprzedaż akcji przez Maks sp. z o. o.
2020-07-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-30 SA - R
2020-06-16 WZ - odwołanie walnego
2020-06-16 WZ - odwołanie walnego
2020-06-10 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-10 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy