deklaracja wypłaty dywidendy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

DEKLARACJA WYPŁATY DYWIDENDY

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2019

Data sporządzenia: 2019-04-16
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ( PZU SA , Spółka ) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA ( ZWZ ) z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w którym na wypłatę dywidendy wskazał kwotę 2.417.864.400,00 złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych), tj. 2,80 złotych (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję.

Ponadto Zarząd PZU SA postanowił wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 14 sierpnia 2019 roku a data wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2019 roku.
Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016 2020, przyjętą w 2016 roku oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r. z dnia 15 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku przedmiotowy wniosek Zarządu Spółki do ZWZ pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy 2018 podejmie ZWZ Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 18 pkt 2 Statutu PZU SA.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-16Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral


Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 35 55
Fax:(22) 582 25 57
Email:compliance@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PZU SA
PZU
2019-07-30 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-07-25 sprzedaż akcji przez Nationale-Nederlanden OFE
2019-06-14 zmiana perspektywy ratingowej
2019-06-04 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2019-05-27 publikacja sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej grupy
2019-05-24 powołanie RN
2019-05-24 powołanie RN
2019-05-24 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d