pixelg
deklaracja wypłaty dywidendy - 2019-04-16 - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PZU)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

deklaracja wypłaty dywidendy - komunikat spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PZU) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2019

Data sporządzenia: 2019-04-16
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ( PZU SA , Spółka ) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA ( ZWZ ) z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w którym na wypłatę dywidendy wskazał kwotę 2.417.864.400,00 złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych), tj. 2,80 złotych (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję.

Ponadto Zarząd PZU SA postanowił wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 14 sierpnia 2019 roku a data wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2019 roku.
Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016 2020, przyjętą w 2016 roku oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r. z dnia 15 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku przedmiotowy wniosek Zarządu Spółki do ZWZ pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy 2018 podejmie ZWZ Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 18 pkt 2 Statutu PZU SA.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-16Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral


Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 35 55
Fax:(22) 582 25 57
Email:compliance@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy