formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla zakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-05-14
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
compliance@pzu.plwww.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZUmln złmln złmln złmln zł
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto5 9015 8311 3731 396
Składki zarobione netto5 5925 4581 3011 306
Przychody z tytułu prowizji i opłat961997224239
Wynik netto na działalności inwestycyjnej3 0212 219703531
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto(3 958)(3 626)(921)(868)
Zysk brutto1 4871 316346315
Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej747627174150
Zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących2653496284
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 315 217863 511 199863 315 217863 511 199
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)0,870,730,200,17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej979(4 693)228(1 123)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 351)5 929(1 710)1 419
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(411)2 193(96)525
Przepływy pieniężne netto, razem(6 783)3 429(1 578)821
Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2019 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2018 r.
Aktywa337 625328 55478 49476 408
Kapitał podstawowy86862020
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej15 79814 9253 6733 471
Udziały niekontrolujące22 75022 4825 2895 228
Kapitały, razem38 54837 4078 9628 699
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 315 028863 248 013863 315 028863 248 013
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)18,3017,294,254,02
II. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto3 7293 769868902
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych3583958395
Wynik netto na działalności inwestycyjnej1301133027
Zysk netto 2372465559
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt)863 523 000863 523 000863 523 000863 523 000
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)0,270,280,060,07
Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2019 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2018 r.
Aktywa 46 03143 56710 70210 132
Kapitał podstawowy86862020
Kapitały, razem14 66813 9253 4103 238
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 523 000863 523 000863 523 000863 523 000
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)16,9916,133,953,75
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2019.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Paweł SurówkaPrezes ZarząduPaweł Surówka
2019-05-14Marcin EckertCzłonek ZarząduMarcin Eckert
2019-05-14Roger HodgkissCzłonek ZarząduRoger Hodgkiss
2019-05-14Tomasz KulikCzłonek ZarząduTomasz Kulik
2019-05-14Maciej RapkiewiczCzłonek ZarząduMaciej Rapkiewicz
2019-05-14Małgorzata SadurskaCzłonek ZarząduMałgorzata Sadurska


Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 35 55
Fax:(22) 582 25 57
Email:compliance@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PZU SA
PZU
2019-07-30 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-07-25 sprzedaż akcji przez Nationale-Nederlanden OFE
2019-06-14 zmiana perspektywy ratingowej
2019-06-04 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2019-05-27 publikacja sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej grupy
2019-05-24 powołanie RN
2019-05-24 powołanie RN
2019-05-24 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d