pixelg
wybór audytora - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wybór audytora

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2019

Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ( PZU SA , Spółka ), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w dniu 23 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki oraz § 13 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Rady Nadzorczej PZU SA w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 maja 2019 r. znak DNM-WRS.6065.6.2019.JF, podjęła uchwałę w sprawie ponownego wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako firmy audytorskiej do przeglądów i badań sprawozdań finansowych PZU SA i Grupy Kapitałowej PZU SA za lata obrotowe 2019-2020.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ( KPMG Audyt ) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod numerem 3546.
W związku z powyższym z KPMG Audyt zostanie zawarty aneks do umowy zawartej dnia 26 czerwca 2014 r., w celu wykonania w szczególności:
1) badania rocznego sprawozdania finansowego PZU SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA;
2) przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PZU SA oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA;
3) badania rocznego sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU SA.

Prace, o których mowa powyżej wykonane zostaną dla dwóch kolejnych lat obrotowych kończących się odpowiednio w dniach 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r.

Zakres dotychczasowej umowy z KPMG Audyt obejmował badanie rocznych sprawozdań jednostkowych PZU SA oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZU a także przegląd śródrocznych jednostkowych sprawozdań PZU SA oraz śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy PZU za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia 2014 roku, 31 grudnia 2015 roku, 31 grudnia 2016 roku, 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2018 roku a także badania rocznych sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy PZU za lata 2016-2018.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o ponownym wyborze KPMG Audyt jako firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz po udzieleniu PZU SA przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przedłużenie o dwa lata maksymalnego okresu trwania zlecenia na wykonanie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PZU SA przez firmę audytorską KPMG Audyt, zgodnie z art. 17 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral


Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 35 55
Fax:(22) 582 25 57
Email:compliance@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR