pixelg
wybór oferty w postępowaniu na najem siedziby Centrali PZU oraz zawarcie listu intencyjnego - 2020-02-04 - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PZU)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wybór oferty w postępowaniu na najem siedziby Centrali PZU oraz zawarcie listu intencyjnego - komunikat spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PZU) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-02-04
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Wybór oferty w postępowaniu na najem siedziby Centrali PZU oraz zawarcie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ( PZU SA , Spółka ), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( Rozporządzenie MAR ) informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty w postępowaniu na najem siedziby Centrali PZU oraz podpisania listu intencyjnego z Bitra Enterprise 1 sp. z o.o., spółką z Grupy Skanska.
Zgodnie z przedmiotową uchwałą zaakceptowany został scenariusz postępowania przy wyborze siedziby Centrali PZU, polegający na zawarciu umowy najmu powierzchni biurowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych z Bitra Enterprise 1 sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa ( Wynajmujący ) oraz zatwierdzony został wybór budynku Y w budowie, zlokalizowanego w kompleksie Generation Park, usytuowanego przy Rondzie Daszyńskiego 4 w Warszawie ( Budynek ), jako lokalizacja siedziby Centrali PZU.
Jednocześnie w dniu 4 lutego 2020 r. pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA a Wynajmującym został podpisany list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie wstępnych warunków umowy najmu powierzchni biurowej, handlowo-usługowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych.

List intencyjny przewiduje, że przyszła umowa najmu będzie zawierała kary umowne dot. odpowiedzialności Wynajmującego z tytułu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu najmu, utrudnienia bądź uniemożliwienia korzystania z powierzchni najmu oraz naruszenia zakazu konkurencji i prawa pierwszeństwa w nabyciu Budynku.

List Intencyjny zawiera deklarację procedowania i podpisania umowy najmu do dnia 29 maja 2020 r., pod warunkiem osiągnięcia porozumienia między stronami, co do wszystkich pozostałych warunków najmu oraz uzgodnienia treści umowy najmu.

Całkowita, szacunkowa wartość potencjalnej umowy najmu Budynku, w okresie 10 lat jej trwania, wynosi ok. 805 000 000 PLN brutto a koszty dodatkowe związane z relokacją ok. 86 000 000 PLN brutto. Opisane powyżej kwoty mogą ulec zmianom w wyniku szczegółowych ustaleń, co do finalnej aranżacji, wielkości powierzchni najmu, ostatecznego zakresu jej adaptacji, terminu rozpoczęcia umowy najmu oraz daty przeliczania części kosztów i zachęt finansowych pomiędzy EUR a PLN.
Zarząd PZU SA zwraca jednocześnie uwagę, iż wybór Budynku i podpisanie listu intencyjnego nie oznacza, iż transakcja zostanie zrealizowana. Ponadto, organy PZU SA nie podjęły jeszcze na tym etapie wiążących decyzji w zakresie zawarcia umowy najmu.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-04Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral


Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 35 55
Fax:(22) 582 25 57
Email:compliance@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy