pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2019
Data sporządzenia:2019-07-30
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ( PZU SA , Spółka ) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 6 września 2019 roku, godz. 11, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie sprawozdań Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie zbywania aktywów trwałych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie maksymalnej liczby członków Zarządu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.PDFOgłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 września 2019 roku sporządzone zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.PDFProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 września 2019 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-30Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral


Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 35 55
Fax:(22) 582 25 57
Email:compliance@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR