raport miesięczny III.2018 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY III.2018

2018-04-14 09:31:55

Nazwa jednostkiQUART DEVELOPMENT
Nazwa skrócona jednostkiQRT
Numer w roku:8/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2018 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. W marcu Emitent prowadził sprzedaż inwestycji BIELANY III. Kontynuowana była sprzedaż działek budowlanych w Legnicy. W zakresie inwestycji w Lutyni Emitent rozpoczął roboty budowlane. W zakresie inwestycji Gorlicka zakończono proces uzgadnianie projektu i będzie on procedowany w urzędzie. Poza wymienionymi, w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w marcu 2018 r.: Raport bieżący nr 7/2018 z 14.03.2018 r. - Raport miesięczny za luty 2018 r. Raporty bieżące nie były publikowane w ESPI w marcu 2018 r. Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.quart.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W marcu 2018 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 maja 2018 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2018 r. 15 maja 2018 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za I kwartał 2018 r. 31 maja 2018 r. Spółka opublikuje raporty roczne: skonsolidowany i jednostkowy. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał RatajPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Quart Development SA

QUART
2019-01-14 raport miesięczny XII.2018
2018-12-14 raport miesięczny XI.2018
2018-11-14 raport miesięczny X.2018
2018-11-14 Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
2018-10-15 raport miesięczny IX.2018
2018-09-14 raport miesięczny VIII.2018
2018-08-14 powołanie członka RN
2018-08-14 raport miesięczny VII.2018

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d