Raport miesięczny za wrzesień 2017 r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2017 R.

2017-10-09 13:01:48

Nazwa jednostkiQUART DEVELOPMENT
Nazwa skrócona jednostkiQRT
Numer w roku:21/2017
Rok bieżący:2017
Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2017 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. We wrześniu, Emitent prowadził sprzedaż inwestycji BIELANY III. Kontynuowana była sprzedaż działek budowlanych w Legnicy. Prowadzono również prace nad nowymi inwestycjami. Rozpoczęto projektowanie inwestycji GORLICKA. Poza wymienionymi, w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI we wrześniu 2017 r.: Raport bieżący nr 20/2017 z 14.09.2017 r. - Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2017 r. Raporty bieżące nie były publikowane w ESPI we wrześniu 2017 r.: Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.quart.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. We wrześniu 2017 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 listopada 2017 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za październik 2017 r. 14 listopada 2017 r. Spółka opublikuje raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał RatajPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Quart Development SA

QUART
2018-09-14 raport miesięczny VIII.2018
2018-08-14 powołanie członka RN
2018-08-14 raport miesięczny VII.2018
2018-08-14 Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
2018-07-14 raport miesięczny VI.2018
2018-06-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-06-21 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana w RN
2018-06-14 raport miesięczny V.2018

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d