pixelg
SA - Q2 - 2019-08-14 - QUARTICON (QUARTICON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q2 - komunikat spółki QUARTICON (QUARTICON) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiQUARTICON
Nazwa skrócona jednostkiQON
Numer w roku:21/2019
Rok bieżący:2019
POLISH VERSION: Zarząd QUARTICON S.A. ( Spółka ) przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu, raport okresowy za II kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect . ENGLISH VERSION: The Management Board of QUARTICON S.A. ( Company ) provides in the attachment to this report, a periodic report for the second quarter of 2019. Legal ground: § 5 sub-paragraph 1 point 1) in connection with § 5 sub-paragraph 3 and 4.1 and 4.2 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market .
Plik
QuarticOn_Report_Q2-2019_PL.pdf (512 KB)
QuarticOn_Report_Q2-2019_EN.pdf (509 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Paweł Wyborski Prezes Zarządu/CEO
Michał Giergielewicz Członek Zarządu/CFO

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Quarticon SA
QUARTICON
2020-06-02 umowa partnerska z Orange Polska SA
2020-05-29 SA-Q1
2020-05-29 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-05-28 współpraca z Air Serbia
2020-05-11 zmiana terminu publikacji SA-Q1
2020-04-28 zawarcie umów z CCC SA oraz Bazzar.hr
2020-04-28 informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS
2020-04-02 wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy